deska tarasowa oświetlenie tarasowe elewacje drewniane deski tarasowe oświetlenie tarasowe patio exotic elewacje drewniane patio exotic szczecin oświetlenie tarasowe deska tarasowa szczecin tarasy i elewacje najwyższej jakości deska tarasowa elewacje drewniane deski tarasowe elewacje drewniane
 »  »

Zalecenia montażowe – tarasy z drewna .

 

Szczelina dylatacyjna. Legary konstrukcyjne. Odstępy pomiędzy legarami konstrukcyjnymi, grubość .

Pomiędzy deskami tarasu należy bezwzględnie wykonać szczelinę dylatacyjną, co zapobiega napieraniu desek na siebie w okresie wzrostu wilgotności. Deska pracuje wszerz zwiększając swą objętość nawet o 6%. Minimalna zalecana dylatacja to 5mm przy deskach o grubości do 21mm, przy deskach o grubości 25mm powinna ona wynosić od 6 do 8mm.

Przy łączeniach wzdłużnych dylatacja powinna wynosić od 3 do 5mm w zależności od długości desek, przy murach i ścianach oraz innych stałych przeszkodach od 5 do 8mm.

Szerokość szczeliny na wietrzenie i odpływ wody pod legarami powinna wynosić przynajmniej 3 mm, a zalecana 8 mm. Szczelinę taką wykonuje się za pomocą podkładek gumowych lub drewnianych.

Legary konstrukcyjne pod deskę tarasową powinny standardowo mieć grubość 4cm i nie mniejszą szerokość – optymalne przekroje to 60x40mm lub 70x40mm. W sytuacjach skrajnych dopuszcza się stosowanie legarów niższych, ale nie cieńszych niż grubość samego zamocowania.

Do wykonania tarasu z określonego gatunku drewna stosuje się legary z gatunku drewna o tej samej twardości i trwałości co materiał, z którego wykonane jest odeskowanie. Niedopuszczalne jest stosowanie legarów sosnowych i świerkowych do deski z gatunków twardych.

Odstępy pomiędzy legarami powinny wynosić maksymalnie od 50 do 60 cm w zależności od grubości odeskowania. Przekraczanie tych wartości jest niedopuszczalne i stanowi istotny błąd montażowy.

 

Osprzęt  mocujący i mocowanie.

Jeżeli chodzi o elementy mocujące, używać należy wkrętów ze stali nierdzewnej A2 lub chromomagnetycznej C2, zalecamy użycie wkrętów z lepszymi właściwościami mocującymi (na przykład z elementem dociągającym, szpicem nawiercającym, czy łopatkami frezującymi pod główką). Oczywiście przy zakładaniu deski zewnętrznej nie wolno używać normalnych gwoździ budowlanych, zwykłych wkrętów ocynkowanych i innych nie przeznaczonych do tarasów typów mocowań.

Długość elementu mocującego powinna wynosić przynajmniej tyle ile grubość montowanej deski. Przykładowo dla deski o najczęściej stosowanej grubości 21mm, powinien być to wkręt o długości minimum 45mm – dedykowane przez nas wkręty to INOX A2 lub C2 5x50mm, w skrajnie trudnych warunkach 5x60mm lub nawet 5x80mm.

Konserwacja i przechowywanie.

Do konserwacji drewna tarasowego używamy tylko środków do tego przeznaczonych, nie stosujemy impregnatów ogólnego użytku. Taras przed olejowaniem powinien być suchy i czysty, używany taras wolny od zużytych powłok olejowych i patyny. Do czyszczenia starych powłok olejowych służą odpowiednie preparaty najczęściej w formie żelu (Aquanet, Dilunet), do odszarzania Net – Trol lub rozpuszczalny proszek DeckBrite.

Olejowanie wykonuje się za pomocą pędzla z naturalnego włosia, nadmiar oleju wycieramy miękką szmatką, nakładamy tylko tyle oleju ile drewno jest w stanie przyjąć. Olejowanie można ponowić po wyschnięciu poprzedniej warstwy – nie nakładać nadmiaru na jedną warstwę.

W czasie przechowywania drewna w warunkach zewnętrznych, górę opakowania i wszystkie 4 strony należy okryć aby uniknąć przenikania wilgoci z góry i z boków a materiał należy chronić przed promieniowaniem UV.

 

Użyj taśm i zostaw wystarczające luki na wietrzenie w obrębie paczki. Materiał nie powinien mieć bezpośredniego kontaktu z ziemią . Zalecana szczelina powietrzna ma ok. 150mm