deska tarasowa oświetlenie tarasowe elewacje drewniane deski tarasowe oświetlenie tarasowe patio exotic elewacje drewniane patio exotic szczecin oświetlenie tarasowe deska tarasowa szczecin tarasy i elewacje najwyższej jakości deska tarasowa elewacje drewniane deski tarasowe elewacje drewniane
 »  »

Zalecenia montażowe – elewacje zewnętrzne i podbitki z drewna .

 

Szczelina na wietrzenie. Listwy rusztu konstrukcyjnego. Odstępy pomiędzy listwami konstrukcyjnymi, grubość .

Szczelinę na wietrzenie zostawia się pod fasadą drewnianą aby zapewnić wystarczające wietrzenie i suszenie deski zewnętrznej zmoczonej w wyniku działania warunków pogodowych oraz pozwolić , aby wilgoć wyparowała przez ściany przestrzeni wewnętrznych. Szerokość szczeliny na wietrzenie powinna wynosić przynajmniej 20 mm, a zalecana szerokość nawet 25 mm. Aby zapewnić wentylację, szczelina na wietrzenie powinna być otwarta od dołu i od góry tak aby powietrze mogło przemieszczać się swobodnie po całej powierzchni.

W przypadku poziomego montażu deski, można wykonać szczelinę na wietrzenie wykorzystując listwy rusztu konstrukcyjnego przeznaczone do mocowania desek. Aby zapewnić wystarczające mocowanie deski, optymalna odległość listew od siebie powinna wynosić 60 cm, bezwzględnie nie należy przekraczać rozstawu 70 cm.

W przypadku deski pionowej, należy zastosować skośne lub podwójne listwy, aby zapewnić wystarczające wietrzenie (najpierw zamontować  warstwę łat pionowo, aby zapewnić wietrzenie, a dopiero kolejną warstwę poziomo do mocowania deski pionowej).

W przypadku montażu odeskowania ostrokrawężnego – bez profilowania pióro/wpust należy pamiętać, że oprócz szczeliny za odeskowaniem należy przewidzieć również dylatację pomiędzy poszczególnymi deskami, ponieważ pracują one na fasadzie wentylowanej zwiększając przy maksymalnej wilgotności swą objętość aż do 6%. Dla przykładu dla deski 120mm dylatacja powinna wynosić 4mm, dla deski 145mm będzie to już 6mm itd.

Parametry listwy używanej do wykonywania rusztu montażowego – listwa powinna być w miarę możliwości z tego samego gatunku drewna lub z gatunku drewna o podobnej twardości i wytrzymałości co gatunek odeskowania zewnętrznego.

Listwa powinna być suszona komorowo lub dopuszczalnie powietrzno sucha o stabilnej wilgotności poniżej 20%. Niedosuszone elementy konstrukcji, to z gruntu nieprawidłowy montaż, który wpływa na uszkodzenia całej fasady.

Bezwzględnie nie należy stosować elementów sosnowych i świerkowych powietrzno suchych, niestruganych – ogólnie tzw. Łat do więźby dachowej, ponieważ nie nadają się one do tego typu monażu z przyczyn, o których mowa powyżej.

 

Osprzęt  mocujący i mocowanie.

Jeżeli chodzi o elementy mocujące, użyj wkrętów ze stali nierdzewnej lub dobrze ocynkowanych wkrętów konstrukcyjnych do drewna. Jeżeli chcesz zmniejszyć ryzyko wygięcia deski, zalecamy użycie wkrętów z lepszymi właściwościami mocującymi (na przykład z elementem dociągającym, szpicem nawiercającym, czy łopatkami frezującymi pod główką). Oczywiście przy zakładaniu deski zewnętrznej nie wolno używać normalnych gwoździ budowlanych, ponieważ gwoździe te zaczną szybko korodować . Długość elementu mocującego powinna wynosić tyle, aby dostać się do listwy konstrukcyjnej przynajmniej na 2 grubości deski. Przykładowo dla deski o najczęściej stosowanej grubości 21mm, powinien być to wkręt o długości minimum 45mm – dedykowane przez nas wkręty to INOX C2 4x45mm lub 4x50mm, w skrajnie trudnych warunkach 4x60mm lub nawet 4,5x80mm.

Cokół i okapy.

Bez względu na jakość wykończenia powierzchni, drewniana fasada jest szczególnie wrażliwa na wilgotność, której skrajnym wyrazem są opady deszczu pod kątem i rozpryskiwanie się wody od ziemi. Aby przedłużyć okres użytkowania fasady drewnianej, wysokość cokołu powinna wynosić ponad 300 mm a szerokość okapów ponad 600 mm.

Okres użytkowania fasady, której okapy są krótsze i/lub cokół jest niższy, jest oczywiście znacznie krótszy i będzie wymagać częstszej konserwacji (malowanie konserwujące powłoki lakierniczej). Należy wziąć pod uwagę to, że taki rodzaj fasady to fasada użytkowana w warunkach skrajnych i producent deski nie może być odpowiedzialnym za długość okresu użytkowania tego typu fasady.

Przechowywanie.

W czasie przechowywania drewna w warunkach zewnętrznych, górę opakowania i wszystkie 4 strony należy okryć aby uniknąć przenikania wilgoci z góry i z boków a materiał należy chronić przed promieniowaniem UV.

Użyj taśm i zostaw wystarczające luki na wietrzenie w obrębie paczki. Materiał nie powinien mieć bezpośredniego kontaktu z ziemią . Zalecana szczelina powietrzna ma ok. 150mm.