Sklep firmowy Patioexotic
Szeroka gama akcesoriów dostępna od ręki. Zapraszamy.

Oświetlenie tarasowe
Unikalny system oświetlenia Easy-Connect do samodzielnego montażu. IP67, 230V

Najtańsza deska tarasowa w regionie - jedyne 69zł/1m2
Sosna impregnowana 120x21mm

Patioexotic
Elewacje drewniane z topowych gatunków

Patioexotic & Prymus S.A.
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem polskiej deski WPC PRYMUS

Patioexotic
Bezpośredni importer drewna egzotycznego z Brazylii

Patioexotic
Zawsze pełne magazyny, towar najwyższej jakości

Patioexotic
Szeroka gama desek tarasowych z gatunków egzotycznych

Patioexotic
Tarasy i elewacje drewniane najwyższej jakości

Patioexotic
Zapraszamy do obejrzenia ekspozycji w naszym sklepie firmowym

Patioexotic
Naszą specjalizacją jest modrzew - deski i krawędziaki dostępne od ręki

Patioexotic
Magazyn na miejscu, łatwy i szybki załadunek, dostępny transport

Patioexotic
Sklep firmowy i profesjonalne doradztwo w zasięgu ręki

Elewacje drewniane
Nowoczesne elewacje charakteryzujące się wysoka jakością i wytrzymałością

Polityka Prywatności

Wszystkie dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem Sklepu są gromadzone oraz przechowywane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Korzystając z naszych usług (dalej jako „Usługi”), czyli Usług serwisu www.patioexotic.pl powierzają nam Państwo swoje informacje. W ramach poszczególnych Usług zdarza się również, że informacje te powierzane są także osobom trzecim, które istnieją w środowisku naszych Usług oraz naszym zaufanym partnerom, z którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w ramach zapewnienia Państwu Usług na najwyższym poziomie, jak również w ramach działań marketingowych.

Niniejsza polityka prywatności ma na celu pomóc Państwu w zrozumieniu, jakie dane osobowe są przez nas zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem przeglądania naszej strony internetowej. Zamykając to okno lub rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na poniższe postanowienia.

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Patioexotic Andrzej Czerniawski z siedzibą 70-001 Ustowo, ul Cedrowa 7, NIP 8581621155 a także podmioty, z którymi współpracujemy głównie w zakresie marketingowym.

Są to nasi Partnerzy, którzy pomagają nam sprawnie prowadzić Sklep, jak na przykład dostawcy usług hostingu lub usług informatycznych, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w portalu, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają nas w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług doradczych. Takie podmioty są zobowiązane korzystać z udostępnionych im danych osobowych tylko w celu realizacji usług oraz traktować dane osobowe Użytkownika jako ściśle poufne. Wszystkie podmioty, które mogą otrzymać Twoje dane osobowe funkcjonują na terenie Polski. Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych osobowych za granicę.

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@patioexotic.pl

Z Administratorem można się także skontaktować:

 • Korespondencyjnie na adres siedziby Administratora
 • Mailowo na adres biuro@patioexotic.pl

 

 1. Cele, podstawa prawna i okres przetwarzania danych

Podstawową zasadą stosowaną przez Administratora jest przestrzeganie przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. Administrator działa w poszanowaniu prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności. Wszystkie dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem Sklepu są gromadzone oraz przechowywane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe, które przetwarzamy to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, a więc takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych podczas korzystania z naszego Sklepu jest dobrowolne.

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

 • Założenia konta w Sklepie i wykonania umowy przez Administratora na rzecz Użytkowników (sprzedaż towarów, realizacja sług), w tym także dopasowanie Usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalenie Usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa Usług (dalej „wykonanie Usług”). Danych tych będziemy od Ciebie wymagać każdorazowo w przypadku dokonywania zakupów bez logowania, czyli innymi słowy bez założenia przez Ciebie Konta w Sklepie internetowym, bądź jednorazowo przy tworzeniu Konta.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik.

Cel przetwarzania: Przetwarzanie danych będzie odbywało się w celu realizacji umowy sprzedaży lub w związku z zamiarem jej zawarcia, jak również wypełniania obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Okres przetwarzania: do czasu wygaśnięcia umowy między Użytkownikiem
a Administratorem, z zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu umowy, jednak tylko wówczas, gdy jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa, np. w celach statystycznych, rozliczeniowych, w celu dochodzenia roszczeń lub przetwarzania danych osobowych, które wynikają z aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kryteria przewarzania: dane osobowe zawarte w Koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Konta, czyli przez czas trwania świadczenia usługi prowadzenia Konta
w Sklepie internetowym. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu Konta,
co skutkować będzie również usunięciem Twoich danych osobowych z bazy.

 • pomiary statystyczne, marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i innych usług Administratora.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora.

Cel przetwarzania danych: Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania przekazane w formularzu kontaktowym, podczas rozmowy telefonicznej, prowadzenia chatu bądź zgłoszenia reklamacyjnego.

Okres przetwarzania: Będziemy przetwarzać dane przez czas potrzebny w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadku zgłoszeń reklamacyjnych będziemy przetwarzać dane osobowe do czasu udzielania odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne, a następnie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6-ścio letni termin przedawnienia w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

 • marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO- dobrowolna udzielona zgoda

Cel przetwarzania danych: dane osobowe przekazywane w ramach usług marketingowych przetwarzane są w celu przesyłania informacji zawierających reklamy wizerunkowe
i produktowe, informacje o nowościach. Możesz w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować
z otrzymywania wiadomości marketingowych.

Okres przetwarzania: do czasu wycofania zgody. W sytuacji wycofania zgody, Twoje dane zostaną niezwłocznie zablokowane, a następnie usunięte.

 1. Czy istnieje wymóg podania danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

 1. Odbiorcy danych osobowych

W zakresie niezbędnym do realizacji Usług na Państwa rzecz, Państwa dane mogą być przekazane upoważnionym pracownikom Administratora oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m. in. dostawcom usług IT, firmom badawczym, jak również podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, m. in. organom ścigania w przypadku zgłoszenia przez organ stosownego żądania zgodnie
z odpowiednią podstawą prawną.

 1. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Na mocy obowiązujących przepisów przysługują Państwu następujące prawa w związku
z przetwarzaniem przez Patioexotic Andrzej Czerniawski Państwa danych osobowych:

Masz prawo do:

 • Prawo dostępu(art. 15 RODO), tj. żądania od Administratora informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe osoby, której one dotyczą. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji
  o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione,
  o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu
  i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;
 • Prawo do sprostowania (art. 16 RODO), tj. jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) czyli może żądać usunięcia swoich danych osobowych, przy czym jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) czyli zażądanie zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora;  Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania i sprzeciw ten został uznany przez Administratora;
 • Prawo przeniesienia danych(art. 20 RODO) co oznacza prawo do otrzymania udostępnionych Administratorowi danych osobowych w usystematyzowanym formacie, powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego podmiotu, pod warunkiem, że jest to możliwe z punktu widzenia technicznego;
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania(art. 21 RODO) co oznacza prawo wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec wykorzystania jej danych osobowych na cele związane z marketingiem bezpośrednim produktów i usług, jak również innych realizowanych przez Administratora działań marketingowych wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms. Sprzeciw nie skutkuje usunięciem danym, a jedynie zaprzestaniem ich wykorzystywania przez Administratora w celach marketingowych.
 • Prawo do cofnięcia zgody co oznacza, że w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody;
 • Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego(art. 77 ust. 2 RODO) jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że przetwarzane są dane nielegalnie, ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania ze wskazanych wyżej uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem, pod adresem: biuro@patiorxotic.pl formularz kontaktowy https://www.patioexotic.pl/kontakt/

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody przez formularz kontaktowy https://www.patioexotic.pl/kontakt/

 1. Polityka „cookies”

Używamy plików cookies w celu poprawienia funkcjonalności strony internetowej i poprawienia szybkości jej działania. Pliki cookies wykorzystujemy również dla dopasowania treści oferty do Państwa oczekiwań i preferencji ustalonych na podstawie Państwa aktywności online podczas przeglądania stron internetowych. Oferty kierowane do Państwa mogą być zamieszczane zarówno na naszej stronie Internetowej, jak i stronach internetowych innych podmiotów. W związku z tym, że w zakresie promocji i reklamy naszych produktów współpracujemy z innymi podmiotami, pliki cookie mogą być zamieszczane przez te podmioty. Pliki cookie mogą zbierać dane o Państwa zachowaniu w sieci czy Państwa adresie IP. Pliki cookie służą ponadto zbieraniu anonimowych zagregowanych statystyk o przeglądania artykułów i produktów na stronach naszego serwisu, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 • Sklep tzw. Cookies („ciasteczka”), stanowiące informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje te mogą być odczytywane przez serwery przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.
 • Cookies używane są przez nas m.in. w celu dostosowania treści i usług dostępnych na Stronie Internetowej do indywidualnych potrzeb i zainteresowań poszczególnych Użytkowników. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron. Cookies umieszczane są też w celu monitorowania ruchu Użytkowników pomiędzy Stroną Internetową a współpracującymi z nim serwisami internetowymi.
 • Możesz w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania Cookies, jednakże wyłączenie Cookies może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług. W niektórych przypadkach możesz także ustawić przeglądarkę w taki sposób, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki Cookies. Zapewni Ci to możliwość kontroli nad plikami Cookies, ale może jednocześnie spowolnić działanie przeglądarki.
 • Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie Cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym, a tym samym możemy przechowywać informacje w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać do nich dostęp.
 • Informujemy, że nie odpowiadamy za stosowanie Cookies na innych stronach internetowych, dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym w naszym Portalu.
 • Możemy także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z Cookies. Zasady określone w tej Polityce Prywatności w odniesieniu do  „Cookies” mają zastosowanie także do tych innych podobnych technologii stosowanych w ramach witryn internetowych.
 • Cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie wykorzystywane przez nas do monitorowania ruchu i aktywności w Portalu.
 • Nasz Portal stosuje następujące rodzaje plików Cookies:
 • „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji
 • „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/klasycznej, ostatnich fraz wpisywanych przez Użytkownika, wyglądu strony internetowej, stanu mechanizmu zakładek itp.
 • „analityczne” pliki Cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie.
 • Pliki Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

 

 1. Pytania i skargi dotyczące ochrony prywatności:

Ewentualne pytania oraz skargi związane z tym, w jaki sposób Administrator przetwarza dane osobowe należy kierować na adres: biuro@patioexotic.pl

 1. Okres przechowywania pozostałych danych:

Przechowujemy dane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie na Państwa rzecz usług elektronicznych przez Sklep.

Przechowujemy dane również po zakończeniu okresu umowy, w następujących celach:

 • dochodzenia roszczeń wynikających z powyższej umowy lub umów zawartych
  w związku z nabywaniem usług lub towarów przez klientów Sklepu
 • realizacji obowiązków prawnych, np. podatkowych;
 • zwalczania oszustw lub nadużyć na szkodę Sklepu, klientów i innych osób;
 • statystyki i dokumentacji archiwalnej.
 • Dane osobowe dla celów marketingowych przechowujemy przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług elektronicznych albo do wniesienia sprzeciwu.

 

Administrator zastrzega prawo do dokonywania zmian bądź aktualizacji w Polityce Prywatności o czym poinformuje udostępniając odpowiednie treści na stronie internetowej